Dang ky kinh doanh tai Binh Duong

Danh sách doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Chuẩn (xã Bình Chuẩn)

Email In PDF.
 1. CTY CP BAO BÌ SỐ 1
  Ngành nghề: Bao bì - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Bình Chuẩn, X.Bình Chuẩn, H.Thuận An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)788764

 

 1. CTY GẠCH ỐP LÁT SỐ 1
  Ngành nghề: Gạch các loại
  Địa chỉ: KCN Bình Chuẩn, X.Bình Chuẩn, H.Thuận An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)788347

 

 1. CTY TNHH CHUNG LƯƠNG VIỆT NAM
  Ngành nghề: Vải - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Bình Chuẩn, X.Bình Chuẩn, H.Thuận An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)788687

 

 1. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA HÒA GIA
  Ngành nghề: Nhựa - Bao bì
  Địa chỉ: KCN Bình Chuẩn, X.Bình Chuẩn, H.Thuận An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)747366
 2. CTY TNHH DỆT SAHRA
  Ngành nghề: Vải - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Bình Chuẩn, X.Bình Chuẩn, H.Thuận An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)788615

 

 1. CTY TNHH MAY MẶC QUỐC TẾ VIETHSING
  Ngành nghề: May mặc - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Bình Chuẩn, X.Bình Chuẩn, H.Thuận An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)827888

 

 1. CTY TNHH NHÔM DI HƯNG
  Ngành nghề: Nhôm - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Bình Chuẩn, X.Bình Chuẩn, H.Thuận An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)788881

 

 1. NM SỨ THIÊN THANH - BÌNH DƯƠNG
  Ngành nghề: Sành sứ
  Địa chỉ: KCN Bình Chuẩn, X.Bình Chuẩn, H.Thuận An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)788012

 

 1. XN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XK INTIMEX
  Ngành nghề: Nông sản
  Địa chỉ: KCN Bình Chuẩn, X.Bình Chuẩn, H.Thuận An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)788468