Dang ky kinh doanh tai Binh Duong

Danh sách doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Mỹ Phước I

Email In PDF.

    • KCN MỸ PHƯỚC

 1. CTY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐÔNG DƯƠNG
  Ngành nghề: Gia súc - Thức ăn
  Địa chỉ: Lô G - 1B KCN Mỹ Phước, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)558380

 

 1. CTY CP XD CÔNG NGHIỆP
  Ngành nghề: Xây dựng - Các công ty
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)558327

 

 1. CTY TNHH BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT
  Ngành nghề: Bao bì - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Đường 7, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)558067

 

 1. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ CHENSHAN
  Ngành nghề: Gỗ - Các sản phẩm đồ gỗ
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Đường 9, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)564610

 

 1. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ GRAND ART VIỆT NAM
  Ngành nghề: Gỗ - Trang thiết bị sản xuất & chế biến
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Đường D17, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)558356

 

 1. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ KAISER VIỆT NAM
  Ngành nghề: Gỗ - Các sản phẩm đồ gỗ
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Đường D9, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)558325

 

 1. CTY TNHH GD TEX
  Ngành nghề: May mặc - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Đường 5, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)566500

 

 1. CTY TNHH GIẤY CHÁNH DƯƠNG
  Ngành nghề: Giấy - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Đường D15, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)558006
 2. TY TNHH PANKO VINA
  Ngành nghề: May mặc - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)566467
 1. CTY TNHH PRIMACY VIỆT NAM
  Ngành nghề: May mặc - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)567140
 2. CTY TNHH SAM JIN TEXTILE
  Ngành nghề: Dệt - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)567003
 3. CTY TNHH SAMRYONG VINA M-TEK
  Ngành nghề: Kỹ thuật - Cơ khí
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)566196
 4. CTY TNHH THÁI LONG VIỆT NAM
  Ngành nghề: Nhựa - Dạng tấm, sợi, cây...
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)567001
 5. CTY TNHH TM - XD THIÊN NAM
  Ngành nghề: Xây dựng - Các công ty
  Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, Đường D9, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)558192
 6. DEWBERRY VIETNAM CO. LTD
  Ngành nghề: Gỗ - Các sản phẩm đồ gỗ
  Địa chỉ: Lô K1 KCN Mỹ Phước, Đường D9, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)558085
 7. NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG - CN BẾN CÁT
  Ngành nghề: Ngân hàng
  Địa chỉ: Đường D2 KCN Mỹ Phước, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)567113
 8. TẠP HÓA MỸ LÀNH
  Ngành nghề: Cửa hàng bách hóa
  Địa chỉ: Đường D3 KCN Mỹ Phước, TT. Mỹ Phước, H. Bến Cát, Bình Dương
  Điện thoại: (650)566788