Dang ky kinh doanh tai Binh Duong

Danh sách doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A

Email In PDF.
 1. CTY CP XD BẤT ĐỘNG SẢN DAPARK
  Ngành nghề: Xây dựng - Các công ty
  Địa chỉ: KCN Tân Đông Hiệp A, X. Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729844

 

 1. CTY KD & XNK BÌNH DƯƠNG
  Ngành nghề: Xuất nhập khẩu - Các công ty
  Địa chỉ: KCN Tân Đông Hiệp A, X. Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729719

 

 1. CTY TNHH BAO BÌ NHỰA THÁI DƯƠNG
  Ngành nghề: Nhựa - Các sản phẩm
  Địa chỉ: Lô 74 KCN Tân Đông Hiệp A, X. Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729740

 

 1. CTY TNHH BAO BÌ SAHA DHARAWAT
  Ngành nghề: Bao bì - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: Lô 1 KCN Tân Đông Hiệp A, Đường 2, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729621

 

 1. CTY TNHH DỆT ĐÔNG TIẾN HƯNG
  Ngành nghề: Dệt - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: Lô 12 KCN Tân Đông Hiệp A, Đường 2, X. Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729653

 

 1. CTY TNHH SX TMDV CUNG SEN
  Ngành nghề: Thương mại - Các công ty
  Địa chỉ: Lô 74A KCN Tân Đông Hiệp A, X. Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729662

 

 1. CTY TNHH XI MẠ TINH CÔNG
  Ngành nghề: Xi mạ
  Địa chỉ: Lô 7 KCN Tân Đông Hiệp A, Đường 2, X. Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729906

 

CTY TNHH XNK 2/9 DAKLAK
Ngành nghề: Xuất nhập khẩu - Các công ty
Địa chỉ: KCN Tân Đông Hiệp A, Đường 2, X. Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: (650)729656