Dang ky kinh doanh tai Binh Duong

Danh sách doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Sóng Thần II

Email In PDF.

        • KCN SÓNG THẦN 2

 

 1. CHI HỘI THƯƠNG GIA ĐÀI LOAN
  Ngành nghề: Hiệp hội
  Địa chỉ: 29 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)737355

 

 1. CS GẠCH NGÓI THANH THÁI
  Ngành nghề: Gạch các loại
  Địa chỉ: 16-18 KCN Sóng Thần 2, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)751080

 

 1. CTY CP CHÂU LONG
  Ngành nghề: Kẽm & Tráng kẽm
  Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, Đường 12, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790681

 

 1. CTY CP HOA SEN
  Ngành nghề: Vật liệu xây dựng
  Địa chỉ: 9 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790950

 

 1. CTY LD KHO LẠNH PANASATO
  Ngành nghề: Kho
  Địa chỉ: 1 KCN Sóng Thần 2, Đường 20, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790716

 

 1. CTY TNHH ACTIVE INTERNATIONAL (VN)
  Ngành nghề: Xe đạp - Phụ tùng
  Địa chỉ: 5 KCN Sóng Thần 2, Đường 23, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729188

 

 1. CTY TNHH ASAMA YUH JIUN INT'L VIỆT NAM
  Ngành nghề: Xe đạp - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: 19 Lô N KCN Sóng Thần 2, ĐT 743, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)730103

 

 1. CTY TNHH CHÁNH KIẾT
  Ngành nghề: Giày, dép - Phụ liệu sản xuất
  Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, ĐT 743, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)732565

 

 1. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP TUNG SHIN
  Ngành nghề: Nhôm - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: 8 KCN Sóng Thần 2, Đường 18, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790701

 

 1. CTY TNHH DỆT KAO SHA VIỆT NAM
  Ngành nghề: May mặc - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: 5 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790675

 

 1. CTY TNHH DEH FU COATING VN
  Ngành nghề: Sơn - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: 9 KCN Sóng Thần 2, Đường 26, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)712015

 

 1. CTY TNHH DUPONT VIỆT NAM
  Ngành nghề: Sơn - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: 12 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790506

 

 1. CTY TNHH GẠCH MEN LONG TAI
  Ngành nghề: Gạch men
  Địa chỉ: 28 KCN Sóng Thần 2, ĐT 743, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)710860

 

 1. CTY TNHH HƯNG PHƯỚC
  Ngành nghề: Nhuộm
  Địa chỉ: 26 KCN Sóng Thần 2, Đường 6, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790833

 

 1. CTY TNHH IN ẤN MING SHENG
  Ngành nghề: In ấn - Sao chụp sơ đồ - Dịch vụ & Trang thiết bị
  Địa chỉ: 18 KCN Sóng Thần 2, Đường 2, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)732668

 

 1. CTY TNHH KIM ỨC PHONG
  Ngành nghề: Gỗ - Các sản phẩm đồ gỗ
  Địa chỉ: 8 KCN Sóng Thần 2, ĐT 743, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790226

 

 1. CTY TNHH LÂM ĐẠT HƯNG
  Ngành nghề: Gỗ - Các sản phẩm đồ gỗ
  Địa chỉ: 37 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790038

 

 1. CTY TNHH MHY VIỆT NAM
  Ngành nghề: May mặc - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: 6 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790880

 

 1. CTY TNHH NĂNG LƯỢNG & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG FUJIKASUI
  Ngành nghề: Nước - Vật tư & Thiết bị, dịch vụ xử lý nước
  Địa chỉ: 3 KCN Sóng Thần 2, Đường 20, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790521

 

 1. CTY TNHH OVAL VIỆT NAM
  Ngành nghề: Viết - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: 26 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)791088

 

 1. CTY TNHH P.DUSSMANN VN - CN
  Ngành nghề: Ăn uống - Dịch vụ
  Địa chỉ: 7 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)732648

 

 1. CTY TNHH SX & TM KHẢI HOÀN
  Ngành nghề: Thương mại - Các công ty
  Địa chỉ: 36 KCN Sóng Thần 2, Đường 6, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790478

 

 1. CTY TNHH SX TM VIỆT T & P
  Ngành nghề: Thương mại - Các công ty
  Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, ĐT 743, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)730239

 

 1. CTY TNHH SX TMDV LIÊN PHƯƠNG
  Ngành nghề: Nhựa - Các sản phẩm
  Địa chỉ: Lô B KCN Sóng Thần 2, Đường 20, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)732503

 

 1. CTY TNHH TÂN THÀNH
  Ngành nghề: Giày, dép - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: 26 KCN Sóng Thần 2, ĐT 743, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)730275

 

 1. CTY TNHH THÁI PHONG
  Ngành nghề: Xe đạp - Sản xuất & Buôn bán
  Địa chỉ: Lô O KCN Sóng Thần 2, Đường 23, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)730911

 

 1. CTY TNHH THÊU NAM PHONG
  Ngành nghề: Thêu - Dịch vụ
  Địa chỉ: 28 KCN Sóng Thần 2, Đường 6, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)732921

 

 1. CTY TNHH THÉP POMINA
  Ngành nghề: Thép - Các công ty
  Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, Đường 27, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)710051

 

 1. CTY TNHH THỰC PHẨM TM ĐẠI PHÁT
  Ngành nghề: Thương mại - Các công ty
  Địa chỉ: 32 KCN Sóng Thần 2, Đường 6, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790542

 

 1. CTY TNHH THƯỢNG HẢO
  Ngành nghề: Khuôn mẫu
  Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, ĐT 743, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790217

 

 1. CTY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN VIỆT THĂNG
  Ngành nghề: Thủy hải sản - Thức ăn nuôi trồng
  Địa chỉ: 16 KCN Sóng Thần 2, Đường 2, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)732888

 

 1. CTY TNHH THỦY SẢN JEI WANG
  Ngành nghề: Nuôi trồng thủy sản
  Địa chỉ: 12 KCN Sóng Thần 2, Đường 23, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729311

 

 1. CTY TNHH TM & CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂN TÂN
  Ngành nghề: Thực phẩm
  Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, Đường 6, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)781986

 

 1. CTY TNHH TM THỰC PHẨM ĐẠI PHÁT
  Ngành nghề: Thực phẩm
  Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, Đường 6, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790541

 

 1. CTY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƠ FULL POWER VN
  Ngành nghề: Điện - Thiết kế xây lắp điện
  Địa chỉ: 27C KCN Sóng Thần 2, ĐT 743, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)730566

 

 1. CTY TNHH YEN YUE VIỆT NAM
  Ngành nghề: Xe đạp - Phụ tùng
  Địa chỉ: 3 KCN Sóng Thần 2, Đường 23, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)731326

 

 1. HIỆP HỘI THƯƠNG GIA ĐÀI LOAN
  Ngành nghề: Hiệp hội
  Địa chỉ: 29 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)729050

 

 1. HSIN MEI KUANG (VN) CO.LTD
  Ngành nghề: Mực & Mực in
  Địa chỉ: 3 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)737392

 

 1. NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG BÌNH DƯƠNG - CN KCN
  Ngành nghề: Ngân hàng
  Địa chỉ: KCN Sóng Thần 2, ĐT 743, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)710720

 

 1. TT SỨC KHỎE LAO ĐỘNG & MÔI TRƯỜNG
  Ngành nghề: Môi trường - Các công ty & Dịch vụ
  Địa chỉ: 27 KCN Sóng Thần 2, ĐL Thống Nhất, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)732508

 

 1. YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIETNAM CO. LTD
  Ngành nghề: Xe gắn máy - Phụ tùng
  Địa chỉ: 19 Lô J KCN Sóng Thần 2, Đường 6, TT. Dĩ An, H. Dĩ An, Bình Dương
  Điện thoại: (650)790565